Историјат

У време краља Милана Обреновића, године 1871. када је Брус проглашен варошицом, виђенији људи доприносе развоју просвете и културе, отварањем читалишта 30. новембра те године. Тог дана читаоница је имала 10 књига, 4 часописа, 2 слике већег формата и 19 учлањених особа. Београдски лист „Радник“ издавача Светозара Марковића, први доноси вест да је у Брусу отворена читаоница ( 4. фебруар 1872. године ). Године 1978. Библиотека је добила свој стални простор у Центру за културу Брус у просторијама површине 579 m²  . Располаже са фондом од преко 31.941 јединица библиотечке грађе и најсавременијом библиотечком опремом.