Одељења

Дечје одељење са интернет читаоницом

Фонд овог одељења прилагођен је потребама деце предшколског узраста, млађих и старијих основаца, односно деци узраста до 14 година. Одељење за децу пружа најмлађим читаоцима велики избор сликовница, стрипова, енциклопедија, књига, школске лектире, приручника и дечју периодику. Цео фонд је смештен у слободном приступу, тако да корисници могу самостално да изаберу књигу, прелистају новине и часописе. У оквиру овог одељења смештена је и интернет читаоница коју корисници могу да користе за своје потребе.

Научно одељење са читаоницом и салом за културно образовне програме

Одељење овог типа је незаобилазно јер пружа услуге широком профилу читалачке публике и располаже фондом из свих научних области и периодике. У читаоници Научног одељења организују се промоције књига, књижевне вечери, разне изложбе, прославе јубилеја везаних за Библиотеку или значајних датума из области културе и уметности, музичке вечери, стручна саветовања, литерарна такмичења и друго.Читаоница је доступна свим корисницима библиотеке.

Позајмно одељење за одрасле кориснике

 Ово одељење пружа услуге корисницима старијим од 14 година. Приступ књигама и каталозима је слободан, тако да сваки читалац према свом интересовању може наћи жељену књигу. У сваком тренутку корисник се може обратити библиотекарима за помоћ, препоруку или упућивање у УДК распоред књига на полици. Фонд се свакодневно обогаћује новим насловима. У оквиру позајмног одељења ради се стручна обрада књиге и унос у COBISS базу,  COBISS  позајмица свих корисника, такође планирање и набавка библиотечке грађе.

Завичајно одељење

 Завичајно одељење у Народној библиотеци Брус формирано је на основу Закона о библиотечко – информационој делатности. Прикупљање грађе за формирање Завичајне збирке започето је 1992. године. У оквиру завичајног одељења налази се и издавачка делатност. У фонду су књиге које су по садржају везане за нашу територију, аутори су пореклом или животом везани за овај простор или су издате и штампане на територији наше општине. Поред 208 монографских публикација, завичајну збирку чине: локални листови, часописи, географске карте, фотографије, плакати, позивнице и исечци из новина. Према нашим могућностима помажемо ауторима чији радови имају за тему Брус и његово становништво и на тај начин увећавамо фонд Завичајне збирке. Највише публикација која чине Завичајну збирку су дела Аранђела Раке Јеличића, Милована Матића, Драгана Јеличића, Радмиле Тимотијевић, Мирослава Вучковића, Горана Минића, Саше Трајковића…