О библиотеци

Примарна делатност Народне библиотеке Брус је прикупљање, обрада, чување и давање на коришћење библиотечко-информационе грађе. Библиотека је носилац највећег броја дешавања из области културе у граду и општини Брус. Организатор је многобројних програма као што су књижевне вечери, промоције, изложбе, предавања, литерарни конкурси, изложбе, трибине, музичко сценски наступи и разне друге манифестације, а од 2010. године обавља издавачку делатност и до сада је објавила више монографских публикација. Народна библиотека годишње упише од 600 до 800 чланова, а дневна фреквенција је од 30 до 60 корисника. Радници Народне библиотеке Брус сваке године учествују на стручно научним скуповима. Рад одељења је организован преко: позајмног, дечјег са читаоницом и интернет читаоницом, научног са читаоницом и салом за културно образовне програме и завичајног одељења. Библиотечко одељење је компјутеризовано. Народна библиотека Брус је од 2008. године започела електронску обраду – унос података у COBISS базу и закључно са 18. 7. 2019. године комплетан унос је завршен. Такође од 8. 5. 2019. године започета је и COBISS позајмица читаоца.

Захваљујући Министарству културе и информисања које је одобрило средства за пројекат Народне библиотеке Брус ,,У сусрет дигиталној библиотеци“ у 2019. години ушли смо у процес дигитализације завичајне збирке.

Народна библиотека Брус је место отвореног срца где сви корисници и сарадници врло радо долазе у потрази за новим сазнањима. Она је културна оаза за све житеље наше општине. Наставиће да обавља своју делатност према својим могућностима јер ужива велики углед, а стекла га је мукотрпним и марљивим радом.

Радно време библиотеке је сваког радног дана од 7 до 15 часова.