Културно уметничко удружење ,,Копаоничка фрула“ Брус

13. мај 2020.

Прво Културно уметничко друштво у Брусу формирано је 1903. године под називом КУД „Копаоник Брус“, затим мења назив у КУД „Јосиф Панчић Брус“. Због недостатка средстава гаси се. Фaбрика уређаја и делова (ФУД) Брус формира комисију за културу. Председник комисије за културу био је Милутин Цвејић.

Убрзо, након тога, формира се КУД „ФУД Брус“. Председник тог друштва је био Миљојко Чолић. На идеју Милутина Цвејића 2007. године формира се и „Удружење фрулаша Брус“.

Први потписници „Удружења фрулаша Брус“ били су: Кристина Цвејић, Милутин Цвејић, Зоран Здравић, Миљојко Чолић, Александар Грковић, Живадин Предолац, Предраг Лапчевић, Вучко Лазаревић, Славољуб Милановић, Радољуб Ђурковић, и Драгољуб Марковић. За председника тог удружења бира се Миљојко Чолић из Бруса, а за председника Управног одбора Живадин Предолац такође из Бруса. Од 2008. године поред фрулашке и фолклорне секције, оснива се и секција етно и изворног певања као и драмско-рецитаторска секција. На предлог Миљојка Чолића КУД добије назив КУД „Фрула Ц“. Друштво веома успешно ради тако да 2012. године броји 350 чланова. Године 2013. КУД „Фрула Ц“ се гаси и формира се Културно уметничко друштво „Копаоник 1903“. Убрзо се и новоосновано Културно уметничко друштво дели на два дела:

Радивоје Џамић формира КУД „Копаоник Брус“, а Небојша Стевовић „Етно групу Брус“. Те 2013. године на предлог деце из фрулашке секције, формира се Културно уметничко удружење „Копаоничка фрула“ Брус које активно ради у више секција: фрулашка, фолклорна, етно певање, изворно певање, драмско-рецитаторска секција и ликовна секција. Удружење броји преко 60 чланова.