Друштвo за помоћ МНРЛ Oпштине Брус

22. маја 2020.

Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним лицима Општине Брус основано је 11. 6. 1996. године са циљем да окупља лица са сметњама у развоју, њихове родитеље или стараоце, пријатеље и стручњаке ради организовања и пружања помоћи истим.

У мају 2008. године почиње са радом дневни боравак намењен за дневно збрињавање корисника. Свакодневно, у боравку може бити до 15 корисника.

Од јуна месеца 2018. године дневни боравак је добио лиценцу за рад од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Циљеви нашег удружења су унапређење положаја и права деце, младих и одраслих особа са тешкоћама у развоју као и њихових породица. Стварање услова за квалитетан живот без дискриминације примерен њиховим способностима и могућностима и укључивање у све видове друштвеног живота.

Различитим активностима удружења обухваћено је 118 чланова са различитим тешкоћама у развоју, њихови родитељи, старатељи и чланови породица.

Удружење окупља родитеље, волонтере, стручњаке, грађане ради пружања организоване помоћи и заштите ментално недовољно развијених особа и њихових породица, који чине чланство и Скупштину удружења.