Удружење МНРЛ „Пчелица“ Брус

22. мај 2020.

Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним лицима Општине Брус основано је 11. 6. 1996. године са циљем да окупља лица са сметњама у развоју, њихове родитеље или стараоце, пријатеље и стручњаке ради организовања и пружања помоћи истим.

У мају 2008. године почиње са радом дневни боравак намењен за дневно збрињавање корисника. Свакодневно, у боравку може бити до 15 корисника.

Од јуна месеца 2018. године дневни боравак је добио лиценцу за рад од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Циљеви нашег удружења су унапређење положаја и права деце, младих и одраслих особа са тешкоћама у развоју као и њихових породица. Стварање услова за квалитетан живот без дискриминације примерен њиховим способностима и могућностима и укључивање у све видове друштвеног живота.

Различитим активностима удружења обухваћено је 118 чланова са различитим тешкоћама у развоју, њихови родитељи, старатељи и чланови породица.

Удружење окупља родитеље, волонтере, стручњаке, грађане ради пружања организоване помоћи и заштите ментално недовољно развијених особа и њихових породица, који чине чланство и Скупштину удружења.