О.Ш. „Први мај“ Влајковци

20. децембар 2023.

Настојимо да развијамо свестране, одговорне, самосталне и креативне личности са функционалним знањем и критичким мишљењем.Желимо да ученици наше школе усвајају знања из различитих области, уз уважавање индивидуалних разлика сваког детета и њихов их специфичних потреба.Негујемо позитивне људске вредности припремајући децу за живот и дајући им богату основу у знању, коју ће самостално надограђивати у наставку школовања.Са децом остварујемо однос пун поверења. Посебно негујемо и одувек смо били успешни у спортским активностима и на такмичењима. Својом стручношћу и ентузијазмом подстичемо боље услове за остваривање стандарда постигнућа ученика наше школе.Стварамо најбоље услове за реализацију школског програма. Квалитетним радом осигуравамо егзистенцију школе. Трудимо се да се мењамо пратећи иновације у настави, унапређујући свој рад перманентним стручним усавршавањем и напредовањем, стремећи ка циљевима нашег друштва

Настојимо да развијамо свестране, одговорне, самосталне и креативне личности са функционалним знањем и критичким мишљењем.Желимо да ученици наше школе усвајају знања из различитих области, уз уважавање индивидуалних разлика сваког детета и њихов их специфичних потреба.Негујемо позитивне људске вредности припремајући децу за живот и дајући им богату основу у знању, коју ће самостално надограђивати у наставку школовања.Са децом остварујемо однос пун поверења. Посебно негујемо и одувек смо били успешни у спортским активностима и на такмичењима. Својом стручношћу и ентузијазмом подстичемо боље услове за остваривање стандарда постигнућа ученика наше школе.Стварамо најбоље услове за реализацију школског програма. Квалитетним радом осигуравамо егзистенцију школе. Трудимо се да се мењамо пратећи иновације у настави, унапређујући свој рад перманентним стручним усавршавањем и напредовањем, стремећи ка циљевима нашег друштва.

ТЕКСТ И ФОТОГРАФИЈЕ ПРЕУЗЕТЕ СА САЈТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПРВИ МАЈ“ ВЛАЈКОВЦИ.