Јасна Ракићевић

21. децембар 2023.

Рођена 1992. године у Крушевцу, одрасла у Брусу, где је завршила основну школу и гимназију. Дипломирала на Филолошком факултету у Београду, смер општа књижевност и теорија књижевности, а мастер академске студије завршила на департменту за образовање наставника предметне наставе на Филозофском факултету у Нишу.

Од 2020. године ради као наставница српског језика у основној школи у Брусу.

Оснивачица је удружења „Алтернативни центар Пулс“ које се бави пројектима из области културе, уметности,образовања и људских права.

Објављује поезију, прозу и књижевне приказе у штампаним и електронским медијима.